تحویل خریدهای اینترنتی

تجارت الکترونیک از ضروریتهای مهم دنیای کسب و کار مدرن است. سپیدبال به یکپارچگی اینترنت با ارتباطات الکترونیک و این شیوه ی جدید تجارت آگاهی دارد. حمل و تحویل خرید اینترنتی شما به محل و امکان دریافت هزینه ها در هنگام تحویل، از جمله خدمات شرکت خدمات بار و پست سریع هوایی سپیدبال است.

داخلی/بین الملل

COD

می توانید هزینه ی کالا را در هنگام تحویل پرداخت کنید.

پسکرایه

می توانید هزینه ی حمل بار را در زمان تحویل پرداخت کنید.

تحویل سریع به محل

خریدهای اینترنتی با سرویس اکسپرس/کوریر سپیدبال به آدرس مقصد (درب منزل یا محل کار) تحویل داده می شوند.

برگشت کالا

اگر به هر دلیلی خواستید کالایتان را برگشت بدهید یا آنرا تعویض کنید، آنرا از محل دریافت و عودت می دهیم.

POD

با ثبت تاریخ و زمان تحویل، اثبات عملکرد ما مستند خواهد بود.

دریافت

اگر تمایل داشته باشید می توانید خریدهای اینترنتی تان را شخصا از نزدیکترین دفتر سپیدبال و یا نمایندگیهای ما دریافت کنید.

Track Waybill
logo