رهگیری شکایت

بعد از پیگیری و بررسیهای دقیق وقتی به نتیجه ی قطعی می رسیم با شما تماس می گیریم. اگر بخواهید خودتان پیگیر موارد طرح شده باشید، به راحتی با وارد کردن کد پیگیری در بخش رهگیری شکایت آنلاین در وب سایت سپیدبال، از نتیجه ی آنها اطلاع پیدا می کنید. تلاش می کنیم ظرف سه روز کاری و حداکثر یک هفته پاسخگو باشیم. بعضی وقتها موارد به ایرلاینهای حمل کننده ی بار و سازمانهای وابسته مربوط می شوند. اگر پاسخگویی از طرف آنها با تاخیر همراه باشد، علی رغم خواسته ی ما، پاسخگویی در سپیدبال هم تحت تاثیر سرعت عملکرد آنها قرار می گیرد.پیگیری بارنامه
logo