دریافت نشان برند برتر ملی و چهارمین نشان برند برتر

دریافت نشان برند برتر ملی و چهارمین نشان برند برتر

دریافت دو نشان برند برتر ملی و چهارمین نشان برند برتر استان یادآور این است که از هیچ تلاشی در جهت رشد اقتصاد کشور و گسترش بازارهای داخلی و جهانی دریغ نکرده ایم. باور داریم در راه درستی گام برداشته ایم و خوشحالیم که تلاشمان برای شما که مایه دلگرمی ما هستید، سودمند بوده است. افتخار دریافت نشان برند برتر سال 1396 را به شما که پشتیبان و همراه همیشگی سپیدبال هستید، تقدیم می کنیم.