دریافت نشان برند برتر ملی و نشان برند برتر استان

دریافت نشان برند برتر ملی و نشان برند برتر استان

دریافت دو نشان برند برتر ملی و دریافت گواهینامه برند برتر در سال 1401 از انجمن مدیران صنایع خراسان یادآور این است که از هیچ تلاشی در جهت رشد اقتصاد کشور و گسترش بازارهای داخلی و جهانی دریغ نکرده ایم.
باور داریم در راه درستی گام برداشته ایم و خوشحالیم که تلاشمان برای شما که مایه دلگرمی ما هستید، سودمند بوده است.
افتخار دریافت نشان برند برتر سال 1401 را به شما که پشتیبان و همراه همیشگی سپیدبال هستید، تقدیم می کنیم.