نقش خدمات بار هوایی در زندگی مردم

آمارها نشان می دهند که میزان حمل و نقل محمولات به روشهایی غیر از روش هوایی روز به روز کاهش نشان می دهند. کشور آلمان که یکی از مراکز عمده برای انتقال کالاها از طرق مختلف است ، در میزان حمل بار در بخش ریلی با کاهش چشمگیری مواجه شده است. یکی از شرکتهای معتبر حمل دریایی در فرانسه نیز در صدد کاهش کشتیهای حمل بار خود و نیروهای مشغول به کار در آنجا برآمده است.

بیشتر بخوانید

« سپیدبال » بهترین روش حمل هوایی زعفران

امروزه زعفران را تنها به عنوان ادویه یا افزودنی طبیعی نمی شناسند. كاربردهای فراوان این گیاه در صنایع دارویی ، صنایع بهداشتی – آرایشی ، صنایع غذایی – خوراكی ، عطر سازی ، مصارف صنعتی و شیمیایی ، صنایع رنگ سازی و ... رقابت صادركنندگان این محصول را جهت افزایش سهم و حفظ جایگاه رقابتی خود در بازارهای جهانی ، بصورت چشمگیری افزایش داده است. در این خصوص سرعت دسترسی به بازارها و انتقال محمولات زعفران با ضریب ایمنی بسیار بالا دغدغه بسیاری از بازرگانان و صادركنندگان می باشد.

بیشتر بخوانید
پیگیری بارنامه
logo