همراه با تولید و صنعت

سپیدبال می داند که توقف در خط تولید، بهره وری و رقابت پذیری را در مراکز تولیدی – صنعتی کمرنگ می کند. با نوآوری و مسوولیت پذیری، سرویسهای ویژه ایجاد کردیم تا تحویل نیمه شب، پس از نیمه شب و خارج از زمانهای معمول به مراکز پرکار تولیدی – صنعتی امکان پذیر باشد. ما به رشد تولید داخلی توجه داریم. حجم بالا و منظم تولیدات شما را در فواصل زمانی مختلف، حتی در چندین مرحله، جمع آوری و به مقصد نهایی / بازار هدف ارسال می کنیم. ما به سازندگی توجه داریم. نمی گذاریم استرس دریافت به موقع لوازم ضروری، فکر تولید هدفمند شما را با نگرانی همراه کند. ما به خودکفایی صنایع داخلی توجه داریم. اگر می خواهید نمونه ی مشابه کالای خارجی را با توان داخلی تولید کنید و برای بررسی بیشتر به نمونه ی آن نیاز دارید، حمل سریع وارداتی آن را به عهده می گیریم.

    مزایا:
  • می توانیم کالاهای تولید شما / ساخت ایران را آسان و با سرعت به بازارهای جهانی ارسال کنیم. حضورتان را با تحویل به موقع و بی نقص محصولات در بازارهای بین المللی تقویت می کنیم. می توانیم حمل وارداتی کالاهای مهمی را به عهده بگیریم که بکارگیری آنها برای ادامه ی فعالیت بنگاه تولیدی شما ضروری است. بهترین، سریعترین، ایمن ترین و با صرفه ترین گزینه ها را برای شما داریم اگر بخواهید قطعه یا نمونه ی تولید شده ای را برای انجام آنالیزهای خاص به موسسه های معتبر دنیا ارسال کنید.
پیگیری بارنامه
logo